بروز رسانی 7.1.5 نرم افزار کاشانه

1393/10/11
بروز رسانی 7.1.5 نرم افزار کاشانه در تاریخ 11 دی 1393 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

بهبود در گزارش خلاصه مالی