بروز رسانی 7.1.3 نرم افزار کاشانه

1393/09/27
بروز رسانی 7.1.3 نرم افزار کاشانه در تاریخ 27 آذر 1393 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- اضافه شدن بخش مستقل لغو دریافت و پرداخت جهت سهولت در تصحیح عملیات

- نمایش موجودی حسابها در صفحه اصلی

- نمایش نسبت سکونت مالک و مستأجر همراه با نمودار در صفحه اصلی

- امکان تفکیک شارژها و درج لیست هزینه‌ها و درآمدها در گزارش خلاصه مالی

- امکان انتخاب نمایش یا عدم نمایش واحدهای بدون بدهی در گزارش بدهی واحدها

- اضافه شدن چند کلیدواژه در بخش تهیه لیست ارسال پیامک

- امکان درج لیست شارژهای غیرمشترک در گزارش وضعیت پرداخت شارژ سالانه

- بهبود ترتیب چاپ هزینه‌ها در گزارش هزینه‌ها

- اضافه شدن بخشهای درج مالک و مستأجر برای یک واحد در بخش مدیریت واحدهای مجتمع

- بهبودهای ظاهری در کل نرم‌افزار