بروز رسانی 7.1.2 نرم افزار کاشانه

1393/08/18
بروز رسانی 7.1.2 نرم افزار کاشانه در تاریخ 18 آبان 1393 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- امکان انتخاب نوع شارژ در گزارش بدهی واحدها

امکان انتخاب نمایش یا عدم نمایش نام ساکن واحدها در گزارش وضعیت پرداخت شارژ ماهیانه و گزارش بدهی واحدها

اصلاح نمایش نام پرداخت‌کننده در گزارش وضعیت پرداخت شارژ سالیانه واحدها

- بهبود ترتیب چاپ هزینه‌ها در گزارش هزینه‌ها

- بهبودهای جزئی