بروز رسانی 7.1.11 نرم افزار کاشانه

1394/02/13
بروز رسانی 7.1.11 نرم افزار کاشانه در تاریخ 13 اردیبهشت 1394 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

-  بهبودهایی در گزارش خلاصه مالی

- امکان تهیه خلاصه گزارش سهم واحدها از هزینه‌ها