بروز رسانی 7.1.1 نرم افزار کاشانه

1393/06/27
بروز رسانی 7.1.1 نرم افزار کاشانه در تاریخ 27 شهریور 1393 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- اضافه شدن بخش هزینه‌های دوره‌ای

- اضافه شدن بخش چک‌های دریافتی با امکان درج مشخصات چک در زمان دریافت وجه

اضافه شدن بخش انتقال موجودی از یک حساب به حساب دیگر

اضافه شدن بخش یادداشت‌ها و صورتجلسات با قابلیت درج مستندات به همراه نمایش یادآوری در زمان شروع نرم‌افزار

- اضافه شدن بخش گزارش وضعیت اجاره واحدها

- امکان درج توضیح در شارژ غیر مشترک

- امکان محاسبه شارژ غیر مشترک بر اساس متراژ و نفرات

- دسترسی آسانتر به دریافت وجه در زمان پزداخت شارژ غیر مشترک

- امکان تعریف زمان اجاره برای دارایی مجتمع

- امکان دریافت وجه بدون انتخاب هزینه در بخش عملیات سریع دریافت و پرداخت

- امکان ویرایش گزارش بدهی واحدها

- درج تاریخ چاپ در قبض شارژ

- امکان محدودکردن نمایش شارژها به پرداخت‌شده و یا پرداخت‌نشده در گزارش وضعیت شارژ ماهانه

- درج اعتبار مالک و مستأجر در زمان چاپ گزارش مالی واحد

- نمایش نام پرداخت‌کننده، مالک و مستأجر در کنار شماره واحد

- بهبودهای جزیی در برخی گزارش‌ها