بروز رسانی 6.3.7 نرم افزار کاشانه

1393/03/07
بروز رسانی 6.3.7 نرم افزار کاشانه در تاریخ 7 خرداد 1393 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- اضافه شدن بخش درج واحد جدید جهت سهولت در کار

- حذف شرط انتخاب گروه در گزارش تراز مالی