بروز رسانی 6.3.10 نرم افزار کاشانه

1393/05/14
بروز رسانی 6.3.10 نرم افزار کاشانه در تاریخ 14 مرداد 1393 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- رفع خطا در محاسبه شارژ در صورت استفاده از گزینه نفرات

- بهبودهای جزیی