بروز رسانی 6.1.1 نرم افزار کاشانه

1391/12/19
بروز رسانی 6.1.1 نرم افزار کاشانه در تاریخ 19 اسفند 1391 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- امکان تخصیص هزینه‌ها به برخی واحدهای یک گروه

- نمایش اطلاعات مجتمع بصورت نمودار

- امکان تعیین نحوه پرداخت وجه

- تکمیل اطلاعات در قبض‌ها و رسیدها

- لیست شدن بدهی واحد در گزارش مالی

- بهبودهای ظاهری