بروز رسانی 5.4.3 نرم افزار کاشانه

1391/12/10
بروز رسانی 5.4.3 نرم افزار کاشانه در تاریخ 10 اسفند 1391 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- اضافه شدن امکان اختصاص ضریب به پارامترهای گروه‌ها جهت تسهیم هزینه‌های مشترک