بروز رسانی 5.4.1 نرم افزار کاشانه

1391/10/27
بروز رسانی 5.4.1 نرم افزار کاشانه در تاریخ 27 دی 1391 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- اضافه‌شدن امکان محاسبه هزینه‌ها بر اساس تعداد نفرات در ضریب طبقات

- اضافه شدن امکان تعیین نحوه تقسیم هزینه‌ها برای واحدهای خالی