بروز رسانی 5.3.5 نرم افزار کاشانه

1391/10/18
بروز رسانی 5.3.5 نرم افزار کاشانه در تاریخ 18دی 1391 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- اضافه‌شدن امکان اثر دادن تعداد نفرات در ضریب طبقات در فرمول شارژ

- اضافه شدن نمایش تعداد نفرات در قبض شارژ ماهانه و لیست شارژ ماهانه