بروز رسانی 5.3.4 نرم افزار کاشانه

1391/10/16
بروز رسانی 5.3.4 نرم افزار کاشانه در تاریخ 16دی 1391 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی به شرح زیر است:

- اضافه‌شدن امکان عدم چاپ هزینه های با سهم واحد صفر در قبض ماهانه