اصلاحیه 5.3.3 نرم افزار کاشانه

1391/08/23
اصلاحیه 5.3.3 نرم افزار کاشانه در تاریخ 23 آبان 1391 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این اصلاحیه نسبت به اصلاحیه قبلی به شرح زیر است:

- رفع خطای جزیی