بروز رسانی 5.3.2 نرم افزار دبیرخانه

1393/08/19
بروز رسانی 5.3.2 نرم افزار دبیرخانه در تاریخ 19 آبان 1393 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی نسبت به نگارش قبلی به شرح زیر است:

- امکان انتخاب سطح فشرده سازی پشتیبانگیری خودکار

- امکان انصراف در زمان پشتیبانگیری خودکار

- بهبود روش پشتیبانگیری خودکار و افزایش سرعت