اصلاحیه 5.3.2 نرم افزار کاشانه

1391/08/16
اصلاحیه 5.3.2 نرم افزار کاشانه در تاریخ 16 آبان 1391 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این اصلاحیه نسبت به اصلاحیه قبلی به شرح زیر است:

- اضافه‌شدن امکان تغییر شماره واحد