بروز رسانی 5.3.1 نرم افزار دبیرخانه

1393/06/31
بروز رسانی 5.3.1 نرم افزار دبیرخانه در تاریخ 31 شهریور 1393 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی نسبت به نگارش قبلی به شرح زیر است:

- افزوده شدن نمایش لیست نامه‌های صادره و وارده با امکان چاپ و ذخیره بصورت فایل Excel