اصلاحیه 5.2.9 نرم افزار کاشانه

1391/06/29
اصلاحیه 5.2.9 نرم افزار کاشانه در تاریخ 29 شهریور 1391 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این اصلاحیه نسبت به اصلاحیه قبلی به شرح زیر است:

- رفع خطاهای جزیی

- بهبودهای ظاهری