اصلاحیه 5.2.8 نرم افزار کاشانه

1391/06/15
اصلاحیه 5.2.8 نرم افزار کاشانه در تاریخ 15 شهریور 1391 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این اصلاحیه نسبت به اصلاحیه قبلی به شرح زیر است:

- رفع خطا در انتخاب مستأجر به عنوان پرداخت کننده

- رفع خطاهای جزیی

- بهبودهای ظاهری