بروز رسانی 5.2.7 نرم افزار دبیرخانه

1393/03/10
بروز رسانی 5.2.7 نرم افزار دبیرخانه در تاریخ 11 خرداد 1393 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی نسبت به نگارش قبلی به شرح زیر است:

- بهبود در ثبت تغییرات نامه