اصلاحیه 5.2.7 نرم افزار کاشانه

1391/04/21
اصلاحیه 5.2.7 نرم افزار کاشانه در تاریخ 21 تیر 1391 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این اصلاحیه نسبت به اصلاحیه قبلی به شرح زیر است:

- رفع خطای عدم هماهنگی بخشهای پرداخت شارژ