اصلاحیه 5.2.6 نرم افزار کاشانه

1391/04/20
اصلاحیه 5.2.6 نرم افزار کاشانه در تاریخ 20 تیر 1391 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این اصلاحیه نسبت به اصلاحیه قبلی به شرح زیر است:

- رفع خطا در عملیات لغو سوابق پرداخت

- رفع خطا و بهبود در گزارش هزینه‌ها