بروز رسانی 5.2.5 نرم افزار دبیرخانه

1391/10/24
بروز رسانی 5.2.5 نرم افزار دبیرخانه در تاریخ 24 دی 1391 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این بروز رسانی نسبت به نگارش قبلی به شرح زیر است:

- بهبود در کارایی برخی قسمتهای نرم‌افزار