اصلاحیه 5.2.5 نرم افزار کاشانه

1391/03/21
اصلاحیه 5.2.5 نرم افزار کاشانه در تاریخ 21 خرداد 1391 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این اصلاحیه نسبت به اصلاحیه قبلی به شرح زیر است:

- اضافه‌شدن جستجو و چاپ گزارش از هزینه‌ها با امکان طراحی گزارش

- اضافه‌شدن امکان ویرایش حساب در سوابق مالی

- اضافه‌شدن امکان چاپ چندگانه رسید در سوابق مالی و پرداخت

- رفع خطاهای جزیی