اصلاحیه 5.2.4 نرم افزار دبیرخانه

1391/08/15
اصلاحیه 5.2.4 نرم افزار دبیرخانه در تاریخ 15 آبان 1391 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این اصلاحیه نسبت به اصلاحیه قبلی به شرح زیر است:

- افزوده شدن امکان اصلاح حروف ی و ک