اصلاحیه 5.2.4 نرم افزار کاشانه

1391/02/20
اصلاحیه 5.2.4 نرم افزار کاشانه در تاریخ 20 اردیبهشت 1391 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این اصلاحیه نسبت به اصلاحیه قبلی به شرح زیر است:

- اضافه‌شدن چاپ رسید برای بخش عملیات سریع دریافت و پرداخت

- اضافه‌شدن چاپ لیست شارژ ماهانه تمام واحدها