اصلاحیه 5.2.3 نرم افزار کاشانه

1391/02/12
اصلاحیه 5.2.3 نرم افزار کاشانه در تاریخ 12 اردیبهشت 1391 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این اصلاحیه نسبت به اصلاحیه قبلی به شرح زیر است:

- رفع خطاهای جزیی