اصلاحیه 5.2.10 نرم افزار کاشانه

1391/07/01
اصلاحیه 5.2.10 نرم افزار کاشانه در تاریخ 1 مهر 1391 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این اصلاحیه نسبت به اصلاحیه قبلی به شرح زیر است:

- رفع خطا در گزارش هزینه‌ها