اصلاحیه 5.2.1 نرم افزار دبیرخانه

1391/01/30
اصلاحیه 5.2.1 نرم افزار کاشانه در تاریخ 30 فروردین 1391 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این اصلاحیه نسبت به اصلاحیه قبلی به شرح زیر است:

- اضافه‌شدن محیط گزارش‌ساز برای چاپ نامه‌ها – در این نسخه: نامه‌های صادره

- امکان فراخوانی سربرگ (فایل Word آماده) در محیط متن نامه صادره

- مرتب‌سازی اطلاعات در لیست‌ها جهت سهولت در انتخاب

- رفع خطای درج نامه وارده با شماره تکراری

- رفع خطای درج یادآوری امور برای نامه صادره

- رفع خطاهای جزیی