اصلاحیه 5.2.1 نرم افزار کاشانه

1391/01/24
اصلاحیه 5.2.1 نرم افزار کاشانه در تاریخ 19 فروردین 1391 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این اصلاحیه نسبت به اصلاحیه قبلی به شرح زیر است:

- اضافه شدن امکان محاسبه شارژ بر اساس دارایی‌های مجتمع/گروه اجاره داده شده به واحدها

- رفع خطاهای جزیی