اصلاحیه 5.1.8 نرم افزار دبیرخانه

1391/01/24

اصلاحیه 5.1.8 نرم افزار دبیرخانه در تاریخ 24 بهمن 1390 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این اصلاحیه نسبت به اصلاحیه قبلی به شرح زیر است:

- رفع خطای ذخیره متن نامه فراخوانی شده از فایلهای Word موجود