اصلاحیه 5.1.5 نرم افزار دبیرخانه

1391/01/24

اصلاحیه 5.1.5 نرم افزار دبیرخانه در تاریخ 22 آذر 1390 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این اصلاحیه نسبت به اصلاحیه قبلی به شرح زیر است:

- رفع خطا در نمایش برخی فایلهای PDF