اصلاحیه 4.3.3 نرم افزار کاشانه

1391/01/24
اصلاحیه 4.3.3 نرم افزار کاشانه در تاریخ 26 دی 1390 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این اصلاحیه نسبت به اصلاحیه قبلی به شرح زیر است:

- نمایش اعتبار فعلی واحد در زمان صدور قبض شارژ

- نمایش لیست هزینه ها برای مالکین در قبض شارژ

- امکان چاپ نکردن موارد مربوط به شارژهای غیرمشترک برای مستأجرین در قبض شارژ