اصلاحیه 4.2.8 نرم افزار وکیل‌یار

1391/09/27
اصلاحیه 4.2.8 نرم افزار وکیل‌یار در تاریخ 27 آذر 1391 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این اصلاحیه نسبت به اصلاحیه قبلی به شرح زیر است:

- رفع خطای جزیی