اصلاحیه 4.2.7 نرم افزار وکیل‌یار

1391/09/26
اصلاحیه 4.2.7 نرم افزار وکیل‌یار در تاریخ 26 آذر 1391 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این اصلاحیه نسبت به اصلاحیه قبلی به شرح زیر است:

- امکان مرتب سازی اشخاص درگیر در یک پرونده

- اضافه شدن گزینه چاپ به بخش مجموعه قوانین

- رفع خطای جزیی