اصلاحیه 4.2.5 نرم افزار وکیل‌یار

1391/08/30
اصلاحیه 4.2.5 نرم افزار وکیل‌یار در تاریخ 30 آبان 1391 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این اصلاحیه نسبت به اصلاحیه قبلی به شرح زیر است:

- اضافه‌شدن تاریخ اختتام پرونده

- حذف شرط مشخص‌بودن موکل برای فرم وکالتنامه

- رفع خطای جزیی