اصلاحیه 4.2.3 نرم افزار وکیل‌یار

1391/08/21
اصلاحیه 4.2.3 نرم افزار وکیل‌یار در تاریخ 21 آبان 1391 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این اصلاحیه نسبت به اصلاحیه قبلی به شرح زیر است:

- اضافه شدن امکان فراخوانی/ذخیره یک متن به عنوان نمونه در وکالت‌نامه

- اضافه شدن امکان درج همزمان چند تصویر در بخش مستندات

- اضافه شدن امکان ویرایش توضیحات یک تصویر در بخش مستندات

- اضافه شدن امکان درج هزینه‌های نیمه پرداخت‌شده در یک پرونده