اصلاحیه 4.2.3 نرم افزار کاشانه

1391/01/24
اصلاحیه 4.2.3 نرم افزار کاشانه در تاریخ 24 آذر 1390 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این اصلاحیه نسبت به اصلاحیه قبلی به شرح زیر است:

- رفع خطای مربوط به طبقه همکف در محاسبه هزینه‌های مبتنی بر ضریب طبقات