اصلاحیه 4.2.2 نرم افزار وکیل‌یار

1391/07/24
اصلاحیه 4.2.2 نرم افزار وکیل‌یار در تاریخ 24 مهر 1391 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این اصلاحیه نسبت به اصلاحیه قبلی به شرح زیر است:

- اضافه شدن گزینه چاپ پشت برگه دادخواست

- اضافه شدن امکان ویرایش یادداشت‌ها و قرارها

- رفع خطای جزیی