اصلاحیه 4.2.2 نرم افزار کاشانه

1391/01/24
اصلاحیه 4.2.2 نرم افزار کاشانه در تاریخ 22 آذر 1390 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این اصلاحیه نسبت به اصلاحیه قبلی به شرح زیر است:

- امکان توزیع درآمدها میان واحدها و کسر از میزان شارژ ماهانه