اصلاحیه 4.2.1 نرم افزار کاشانه

1391/01/24
اصلاحیه 4.2.1 نرم افزار کاشانه در تاریخ 17 آذر 1390 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این اصلاحیه نسبت به اصلاحیه قبلی به شرح زیر است:

- توسعه بخش شارژ عمرانی و تغییر نام به شارژهای غیر مشترک

- امکان محاسبه جریمه برای شارژهای غیر مشترک معوقه