اصلاحیه 4.1.4 نرم افزار کاشانه

1391/01/24
اصلاحیه 4.1.4 نرم افزار کاشانه در تاریخ 29 مرداد 1390 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این اصلاحیه نسبت به اصلاحیه قبلی به شرح زیر است:

- اضافه شدن امکان درج توضیح هزینه در قبض شارژ

- رفع خطای محاسبه مبلغ قابل پرداخت واحدهای دارای اعتبار

- فارسی سازی برخی کلمات در محیط گزارش ساز