اصلاحیه 3.3.9 نرم افزار وکیل‌یار

1391/03/27
اصلاحیه 3.3.9 نرم افزار وکیل‌یار در تاریخ 27 خرداد 1391 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این اصلاحیه نسبت به اصلاحیه قبلی به شرح زیر است:

- امکان درج مشخصات موکل در وکالتنامه‌های کانون بصورت دستی

- امکان عدم درج تاریخ تنظیم در وکالتنامه‌های کانون