اصلاحیه 3.3.7 نرم افزار وکیل‌یار

1391/01/24
اصلاحیه 3.3.7 نرم افزار وکیل‌یار در تاریخ 8 اسفند 1390 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این اصلاحیه نسبت به اصلاحیه قبلی به شرح زیر است:

- رفع خطای جزیی