اصلاحیه 3.3.4 نرم افزار وکیل‌یار

1391/01/24
اصلاحیه 3.3.4 نرم افزار وکیل‌یار در تاریخ 17 بهمن 1390 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این اصلاحیه نسبت به اصلاحیه قبلی به شرح زیر است:

- رفع خطا در چاپ دادخواست در بخش دادخواست بدون ذخیره