اصلاحیه 3.3.3 نرم افزار وکیل‌یار

1391/01/24
اصلاحیه 3.3.3 نرم افزار وکیل‌یار در تاریخ 15 بهمن 1390 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این اصلاحیه نسبت به اصلاحیه قبلی به شرح زیر است:

- اضافه شدن امکان تایپ اظهارنامه و دادخواست بدون تشکیل پرونده (در نرم افزار نیز ذخیره نخواهد شد)

- بهبودهای ظاهری جزیی