اصلاحیه 3.2.3 نرم افزار وکیل‌یار

1391/01/24
اصلاحیه 3.2.3 نرم افزار وکیل‌یار در تاریخ 28 آبان 1390 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این اصلاحیه نسبت به اصلاحیه قبلی به شرح زیر است:

- تنظیم دوبارکلیک ماوس معادل عمل "درج، حذف و ویرایش" در صفحه اصلی پرونده

- تنظیم دوبارکلیک ماوس برای انتخاب شخص در بخش اشخاص

- رفع خطاهای جزیی