اصلاحیه 3.2.2 نرم افزار وکیل‌یار

1391/01/24
اصلاحیه 3.2.2 نرم افزار وکیل‌یار در تاریخ 22 آبان 1390 در سایت قرار گرفت. تغییرات انجام شده در این اصلاحیه نسبت به اصلاحیه قبلی به شرح زیر است:

- رفع خطاهای جزیی