نرم افزار کاشانه : مدیریت شارژ ساختمان نسخه پایه

نرم افزار کاشانه : مدیریت شارژ ساختمان نسخه پایه

با توجه به شرايط روز جامعه، محاسبه دقيق و مديريت شارژ واحدهاي مسكوني، امري وقت‌گير و طاقت‌فرسا مي‌باشد. نرم افزار مدیریت شارژ ساختمان كاشانه، به منظور پاسخگويي به نياز جامعه طراحي و توليد شده است. وب سایت مستقل این نرم افزار به آدرس  www.charge-software.ir  نیز جهت اطلاع رسانی طراحی و راه اندازی شده است.  

نسخه پایه شامل امکانات و بخش‌های زیر نمی‌باشد:
-اضافه شدن بخش‌های جدید در بروزرسانی‎ها
-مستندات
-گزارش ساز
-اپلیکیشن موبایل، سرویس وب و ربات تلگرام
-ارسال فایل پشتیبان به فضای ابری
-تقسیم هزینه و سهم واحد از هزینه‌ها
-بلوک بندی و گروه بندی واحدها
-ضریب طبقات
-انواع جریمه دیرکرد
-ارسال پیام( پیام کوتاه و ... )
-دبیرخانه ساده
-پشتیبانی از دستگاه CallerID و اتصال به POS
-چک‌ها

نسخه طلایی شامل همه امکانات و بخش‌ها می‌باشد.

دارای گواهینامه ثبت نرم افزار رایانه ای از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 059358-32991-8

 دارنده گواهی تایید فنی نرم افزار از شوایعالی انفورماتیک به شماره 206156

 

با توجه به شرايط روز جامعه، محاسبه دقيق و مديريت شارژ واحدهاي مسكوني، امري وقت‌گير و طاقت‌فرسا مي‌باشد. نرم افزار مدیریت شارژ ساختمان كاشانه، به منظور پاسخگويي به نياز جامعه طراحي و توليد شده است. وب سایت مستقل این نرم افزار به آدرس  www.charge-software.ir  نیز جهت اطلاع رسانی طراحی و راه اندازی شده است.  

نسخه پایه شامل امکانات و بخش‌های زیر نمی‌باشد:
-اضافه شدن بخش‌های جدید در بروزرسانی‎ها
-مستندات
-گزارش ساز
-اپلیکیشن موبایل، سرویس وب و ربات تلگرام
-ارسال فایل پشتیبان به فضای ابری
-تقسیم هزینه و سهم واحد از هزینه‌ها
-بلوک بندی و گروه بندی واحدها
-ضریب طبقات
-انواع جریمه دیرکرد
-ارسال پیام( پیام کوتاه و ... )
-دبیرخانه ساده
-پشتیبانی از دستگاه CallerID و اتصال به POS
-چک‌ها

نسخه طلایی شامل همه امکانات و بخش‌ها می‌باشد.

دارای گواهینامه ثبت نرم افزار رایانه ای از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 059358-32991-8

 دارنده گواهی تایید فنی نرم افزار از شوایعالی انفورماتیک به شماره 206156

 
نرم افزار کاشانه : مدیریت شارژ ساختمان نسخه پایه 1 تا 20 واحد
3,500,000 ریال
نرم افزار کاشانه : مدیریت شارژ ساختمان نسخه پایه 21 تا 50 واحد
4,500,000 ریال
نرم افزار کاشانه : مدیریت شارژ ساختمان نسخه پایه 51 تا 100 واحد
5,500,000 ریال
نرم افزار کاشانه : مدیریت شارژ ساختمان نسخه پایه 101 تا 200 واحد
7,500,000 ریال
نرم افزار کاشانه : مدیریت شارژ ساختمان نسخه پایه 201 تا 300 واحد
9,000,000 ریال
نرم افزار کاشانه : مدیریت شارژ ساختمان نسخه پایه 301 تا 500 واحد
11,000,000 ریال
نرم افزار کاشانه : مدیریت شارژ ساختمان نسخه پایه 501 تا 750 واحد
15,000,000 ریال
نرم افزار کاشانه : مدیریت شارژ ساختمان نسخه پایه 751 تا 1000 واحد
19,000,000 ریال