نرم افزار دبیرخانه : مدیریت نامه نگارش ساده

نرم افزار دبیرخانه : مدیریت نامه نگارش ساده
ریال

دبیرخانه، نرم افزاری است جهت ثبت و ویرایش نامه‌های وارده و صادره با امکان اسکن پیوست‌های نامه و با جستجوی پیشرفته بر روی تمامی اطلاعات. از بخش‌های جانبی می‌توان به دفترچه تلفن، تنظیم جداول پایه سیستم، مدیریت کاربران و سطوح دسترسی، پشتیبانی اطلاعات و پشتیبانگیری خودکار، تقویم شمسی و نماهای متنوع اشاره کرد.

 

دريافت نسخه نمايشي نرم افزار دبیرخانه

دبیرخانه، نرم افزاری است جهت ثبت و ویرایش نامه‌های وارده و صادره با امکان اسکن پیوست‌های نامه و با جستجوی پیشرفته بر روی تمامی اطلاعات. از بخش‌های جانبی می‌توان به دفترچه تلفن، تنظیم جداول پایه سیستم، مدیریت کاربران و سطوح دسترسی، پشتیبانی اطلاعات و پشتیبانگیری خودکار، تقویم شمسی و نماهای متنوع اشاره کرد.

 

دريافت نسخه نمايشي نرم افزار دبیرخانه
مشخصات محصول
امکان ارتقاء به نسخه شبکه دارد
امکان درج متن نامه در نامه‌های صادره در محیط Word از درون نرم‌افزار ندارد
رمزگذاری فایل‌های پیوست ندارد
جستجوی تقریبی بر روی اطلاعات کلیدی ندارد
ساخت و استفاده از چند دبیرخانه بصورت همزمان و مستقل ندارد
ثبت ارجاعات و اقدامات مربوط به نامه‌های وارده و پیگیری ارجاعات بدون اقدام ندارد
گزارش آماری همراه با نمودار ندارد
بخش یادآور امور و رویدادها ندارد
استفاده همزمان تحت محیط شبکه ندارد
اضافه شدن امکانات جدید ندارد