مجموعه کامپوننت های 2009-12

ریال

در این مجموعه انواع مختلف کامپوننت ها از شرکت های معروف و معتبر بین المللی عرضه می گردد که شامل سه گروه ویندوزی ، وب و مشترک می باشد . این مجموعه بطور کامل تست شده و قابل استفاده در برنامه های کاربردی و تجاری می باشند .

ليست كامپوننت ها در مجموعه  2009-12

IDE Tools

CodeChargeStudio 4.3.00.54

Creomate .NET Metadata Expert 2.01.05

Developers Tools.DotNet Code Generator 2.0.0.1

Elegance Technologies C Sharpener For VB Pro 3.0.1.0

EntitySpaces 2009

Eziriz .NET Reactor 4.0.0.0

Eziriz IntelliLock 1.3.0.0

IdeaBlade DevForce Universal 5.2.4.2

JGsoft RegexBuddy 3.4.0

JGsoft RegexMagic 1.0.3

Jint 0.8.4.0

JNBridge Pro 4.1

Linqer 3.0

Manco .Net Licensing System

Pointdev Ideal Dispatch 2009 4.1.5

RedGate {smartassembly} 4.1.39

RedGate Products Setup.20091011

Solutions Design LLBLGen Pro 2.6

Sparx Systems Enterprise Architect Corporate Edition 7.5.848

Telerik OpenAccess ORM 2009.3.1218.1

Telerik Sitefinity 3.6.1936

VS.Net 2008 Cmd Here 32 and 64bit

Xenocode Fox Analyzer 2007 5.1.2.6675

Xenocode Postbuild 2010 for .NET

Xenocode Virtual Application Studio 2010 ISV Edition

XHEO CodeVeil 1.3

 

Multi Platforms

ActiveXperts ActiveSocket Network Communication Toolkit 4.1

ActiveXperts SMS and MMS Toolkit 5.2

AForge.Net Framework 2.0.1

Alvas Scriptor 2.0

ASE ChartDirector for .Net 5.0.2

Aspose Products

AzSDK HardwareID 3.3.0.0

CenterSpace NMath Suite

Chilkat Components for .NET Framework2-3.5 9.0.7

Clever Components Clever Internet Suite .NET 7.0

ComponentOne Studio Enterprise 2009 Vol.3

Crainiate ERM Diagram for .NET 4.1

CRC .NET 14.0

Dart PowerTCP Products

DataDirect ADO.Net Data Providers 3.3

DataDynamics Analysis 1.0.634.0

DevExpress DXperience Universal 9.3.2

DtSearch Engine 7.64.7859

Extreme Optimization Numerical Libraries for .NET 3.1.9152

EZTwain Pro 3.08.16

FastReport.Net 1.0.203.0

FastReport.Net 1.2.47

FastReport.Net 1.2.69

FaxMan 4.6

Gnostice eDocEngine ActiveX 2.5 Retail

Gnostice Many2Pdf for ActiveX 2.1

Gnostice PDFtoolkit for ActiveX 2.5

Gnostice PDFtoolkit for ActiveX 2.5 whoknows

GrapeCity ActiveReports for .NET 6.0.2019.0

IBM ILOG Diagram for .NET 2.0.0.1

IBM ILOG Gantt for .NET 4.0.0.2

ImageGear .NET 16.1

ImageMan.Net 1.7.2

INBarcodeOCR DLL 1.7.4

Independentsoft Word-Excel-ODF-Email 1.0.3448

IPWorks V8 .NET Edition 8.0 2938

IPWorks V8 ActiveX Edition 8.0.3476

JSCAPE Email Factory for .NET 2.1.10.0

LabPacks AudioLab .NET 4.3.1

LogicNP Software CryptoLicensing For .Net 2009 2.0

MapInfo MapXtreme 2008 6.8

MCore Mailbox SDK 1.0.0.17

Microsoft Chart Controls for Microsoft .NET Framework 3.5

Mosek Optimization Tools 6.0.0.52

nSoftware IPWorks ActiveX Edition 8.0.3476

O2 Solutions PDFView4NET 2.4.0

PDF4NET 3.3.7.0

PDF Technologies RoyaltyFree PDFTechLib 1.7.37.0

Rebex Total Pack for .Net 2.0 1.0.3484.0

Rebex Total Pack for .Net 30.12.09

Super 2d-3d Graph Library .NET Edition 14

Syncfusion Essential Studio Enterprise 7.4.0

TallPDF.NET 3.0.13.4

TallPDF.NET 3.0.42.0 .NET 2.0 Professional

Telerik Reporting 2009 Q3 SP1

Un4seen Developments Bass .Net 2.4.6.0

VintaSoft Barcode .NET Library 4.2.9.1

VintaSoft Barcode .NET Library 4.2.11.5

VintaSoft Imaging .NET Library + Annotation .NET 3.3.1.7

VintaSoft Twain 5.1

WebPage2Image ActiveX 2.0

WeOnlyDo All ActiveX Products Datecode 02.10.2009

Winnovative Excel Library 1.2.2

Winnovative HTML to PDF Converter 5.5

Winnovative PDF Creator 4.5

Xceed Ultimate Suite 2009 3.2.9616

xPort .NET Managed Reader for Excel 2.0

xPort Tools for .NET 3.0

 

Webforms

ASPNetFlashVideo 1.4.0.0

AspNetForum 6.0

Community Server 2008 Single Sign On Modules 4.0.30417

ComponentArt UI Framework 2009.3 for .NET

CuteChat 5.1

CuteEditor 6.5

CuteSoft AjaxUploader 3.0

FlashControl for ASP.NET 3.0 Pro

Infragistics NetAdvantage ASP.NET 2009.2

Infragistics NetAdvantage Silverlight 2009.2

Intersoft Webui Studio.Net 2008 R1 SP2

Jitbit Software AspNetForum 5.5.5

Korzh EasyQuery ASP.NET 2.5.0

Melon CMS Component 2.0.100.0

Melon Forum Component 2.0.100.1

Melon News Component 2.0.100.1

Organisation Chart Component 1.5

Persits Software AspPDF.NET 1.9.0.0

RADactive i-Load 2008.1.2.0

SpiceLogic ASP.NET PayPal Control for Website Payments Standard 3.1.0.16

TallComponents  PDFWebViewer.NET 1.0.2.0

Telerik RadControls for ASP.NET Ajax 2009 Q3 SP1

Telerik RadControls for ASP.NET MVC

Telerik RadControls for Silverlight Q3 2009 SP1

Winthusiasm HTML Editor for ASP.NET AJAX 2.7.4

FileVistaControl.rar

oboutSuite

 

Winforms

Alvas Audio 6.8Audio CD Tools SDK 2.0

Avax Vector .NET 1.0.0.2

CADImport .NET 7.2

Codejock Xtreme Suite Pro ActiveX 13.2.1

Combit List & Label v15

ComponentGo! CalendarGo! 6.3.3 for .NET

DBI Schedule Enterprise Control for .NET 3.0.0.2

DBI Solutions Schedule for COM 9.0

DBI Studio Controls for COM datecode 28.09.2009

DevComponents DotNetBar 8.3.0.7

DevComponents DotNetBarWPF 5.3.0.2

DevComponents TreeGX 2.2.0.7

Divelements Products

DTK Software Automatic Number Plate Recognition (ANPR) SDK 1.1.33

Dundas Chart For Windows Forms Enterprise Edition 7.0.0.1784 for VS2008

DWGdirect.NET 3.2.0

EVOVA ActiveX

FaceSDK 2.0

FarPoint Input Pro for Windows Forms 1.0.16

Foxit Reader SDK ActiveX 3.0 Pro

GMSI.Unit Conversion Edit Box for NET 2.0-whoknows

Gobicode HTMLLabel 1.06

Greatis Form Designer .Net 2.7 ( for .Net 2.0-3.5)

Infragistics NetAdvantage Windows Forms 2009.2

Infragistics NetAdvantage WPF 2009.2

Janus WinForms 3.5.102

Kaed KDTele Tools 4.0.31

Keyoti RapidSpell Desktop .NET 4.6.0

Korzh EasyQuery.NET 2.5

Krypton Suite 4.1.1

LabDevTools WinForms Suite 1.91 (.Net 2.0 VS2008)

Lidor Systems IntegralUI Studio 2009 Vol1

LogicNP Shell MegaPack 2009.592202

MindFusion Diagramming .NET 5.3.3.27237

MindFusion Planner .NET 5.0.0.16706

Mitov Products

Namtuk My Command Button for .NET 1.14

Namtuk My Frame Panel for .NET 2.12

Namtuk My Screen Capture for .NET 1.02

NumediaSoft NMS DVD Burning SDK for .NET Build 1007

NumediaSoft NMS DVD Burning SDK for ActiveX 1.014

PrimoBurner 3.0.3 for .NET

PureComponents Ultimate Suite 2009.2.1110

SkinFeature for ActiveX 1.3

SkinFeature Toolkit.Net 1.2

Softgroup .Net Products

Software Siglo XXI ImageZoom 2.1

SpiceLogic .NET Win HTML Editor Control 4.0.0.38

SpringSys FormShaper for .NET 2.0.20092.29

Stimulsoft Reports.Net 2009.3

Sub Systems TE Edit Control 17.0.2.1

Tee Chart .Net 3.2.2763.26084

Teebo ActiveX Pack

Telerik RadControls for WinForms Q3 2009 SP1

Telerik RadControls for WPF Q3 2009 SP1

Teroid Software Products

TraySoft AddTapi for .NET 2.1

Un4seen Developments Bass .Net 2.4.5.4

VIBlend SuperControls 3.3

VideoCap Pro Video Capture ActiveX SDK 4.01

Viscom Products

VTapi ActiveX 1.0.0.1

X-Component MAC-UI Suite 2007.11


 

به همراه

Infragistics NetAdvantage ICONS Software and Computing

Community Server 2008 Sources 4.0.30417.1769 SDK

در این مجموعه انواع مختلف کامپوننت ها از شرکت های معروف و معتبر بین المللی عرضه می گردد که شامل سه گروه ویندوزی ، وب و مشترک می باشد . این مجموعه بطور کامل تست شده و قابل استفاده در برنامه های کاربردی و تجاری می باشند .

ليست كامپوننت ها در مجموعه  2009-12

IDE Tools

CodeChargeStudio 4.3.00.54

Creomate .NET Metadata Expert 2.01.05

Developers Tools.DotNet Code Generator 2.0.0.1

Elegance Technologies C Sharpener For VB Pro 3.0.1.0

EntitySpaces 2009

Eziriz .NET Reactor 4.0.0.0

Eziriz IntelliLock 1.3.0.0

IdeaBlade DevForce Universal 5.2.4.2

JGsoft RegexBuddy 3.4.0

JGsoft RegexMagic 1.0.3

Jint 0.8.4.0

JNBridge Pro 4.1

Linqer 3.0

Manco .Net Licensing System

Pointdev Ideal Dispatch 2009 4.1.5

RedGate {smartassembly} 4.1.39

RedGate Products Setup.20091011

Solutions Design LLBLGen Pro 2.6

Sparx Systems Enterprise Architect Corporate Edition 7.5.848

Telerik OpenAccess ORM 2009.3.1218.1

Telerik Sitefinity 3.6.1936

VS.Net 2008 Cmd Here 32 and 64bit

Xenocode Fox Analyzer 2007 5.1.2.6675

Xenocode Postbuild 2010 for .NET

Xenocode Virtual Application Studio 2010 ISV Edition

XHEO CodeVeil 1.3

 

Multi Platforms

ActiveXperts ActiveSocket Network Communication Toolkit 4.1

ActiveXperts SMS and MMS Toolkit 5.2

AForge.Net Framework 2.0.1

Alvas Scriptor 2.0

ASE ChartDirector for .Net 5.0.2

Aspose Products

AzSDK HardwareID 3.3.0.0

CenterSpace NMath Suite

Chilkat Components for .NET Framework2-3.5 9.0.7

Clever Components Clever Internet Suite .NET 7.0

ComponentOne Studio Enterprise 2009 Vol.3

Crainiate ERM Diagram for .NET 4.1

CRC .NET 14.0

Dart PowerTCP Products

DataDirect ADO.Net Data Providers 3.3

DataDynamics Analysis 1.0.634.0

DevExpress DXperience Universal 9.3.2

DtSearch Engine 7.64.7859

Extreme Optimization Numerical Libraries for .NET 3.1.9152

EZTwain Pro 3.08.16

FastReport.Net 1.0.203.0

FastReport.Net 1.2.47

FastReport.Net 1.2.69

FaxMan 4.6

Gnostice eDocEngine ActiveX 2.5 Retail

Gnostice Many2Pdf for ActiveX 2.1

Gnostice PDFtoolkit for ActiveX 2.5

Gnostice PDFtoolkit for ActiveX 2.5 whoknows

GrapeCity ActiveReports for .NET 6.0.2019.0

IBM ILOG Diagram for .NET 2.0.0.1

IBM ILOG Gantt for .NET 4.0.0.2

ImageGear .NET 16.1

ImageMan.Net 1.7.2

INBarcodeOCR DLL 1.7.4

Independentsoft Word-Excel-ODF-Email 1.0.3448

IPWorks V8 .NET Edition 8.0 2938

IPWorks V8 ActiveX Edition 8.0.3476

JSCAPE Email Factory for .NET 2.1.10.0

LabPacks AudioLab .NET 4.3.1

LogicNP Software CryptoLicensing For .Net 2009 2.0

MapInfo MapXtreme 2008 6.8

MCore Mailbox SDK 1.0.0.17

Microsoft Chart Controls for Microsoft .NET Framework 3.5

Mosek Optimization Tools 6.0.0.52

nSoftware IPWorks ActiveX Edition 8.0.3476

O2 Solutions PDFView4NET 2.4.0

PDF4NET 3.3.7.0

PDF Technologies RoyaltyFree PDFTechLib 1.7.37.0

Rebex Total Pack for .Net 2.0 1.0.3484.0

Rebex Total Pack for .Net 30.12.09

Super 2d-3d Graph Library .NET Edition 14

Syncfusion Essential Studio Enterprise 7.4.0

TallPDF.NET 3.0.13.4

TallPDF.NET 3.0.42.0 .NET 2.0 Professional

Telerik Reporting 2009 Q3 SP1

Un4seen Developments Bass .Net 2.4.6.0

VintaSoft Barcode .NET Library 4.2.9.1

VintaSoft Barcode .NET Library 4.2.11.5

VintaSoft Imaging .NET Library + Annotation .NET 3.3.1.7

VintaSoft Twain 5.1

WebPage2Image ActiveX 2.0

WeOnlyDo All ActiveX Products Datecode 02.10.2009

Winnovative Excel Library 1.2.2

Winnovative HTML to PDF Converter 5.5

Winnovative PDF Creator 4.5

Xceed Ultimate Suite 2009 3.2.9616

xPort .NET Managed Reader for Excel 2.0

xPort Tools for .NET 3.0

 

Webforms

ASPNetFlashVideo 1.4.0.0

AspNetForum 6.0

Community Server 2008 Single Sign On Modules 4.0.30417

ComponentArt UI Framework 2009.3 for .NET

CuteChat 5.1

CuteEditor 6.5

CuteSoft AjaxUploader 3.0

FlashControl for ASP.NET 3.0 Pro

Infragistics NetAdvantage ASP.NET 2009.2

Infragistics NetAdvantage Silverlight 2009.2

Intersoft Webui Studio.Net 2008 R1 SP2

Jitbit Software AspNetForum 5.5.5

Korzh EasyQuery ASP.NET 2.5.0

Melon CMS Component 2.0.100.0

Melon Forum Component 2.0.100.1

Melon News Component 2.0.100.1

Organisation Chart Component 1.5

Persits Software AspPDF.NET 1.9.0.0

RADactive i-Load 2008.1.2.0

SpiceLogic ASP.NET PayPal Control for Website Payments Standard 3.1.0.16

TallComponents  PDFWebViewer.NET 1.0.2.0

Telerik RadControls for ASP.NET Ajax 2009 Q3 SP1

Telerik RadControls for ASP.NET MVC

Telerik RadControls for Silverlight Q3 2009 SP1

Winthusiasm HTML Editor for ASP.NET AJAX 2.7.4

FileVistaControl.rar

oboutSuite

 

Winforms

Alvas Audio 6.8Audio CD Tools SDK 2.0

Avax Vector .NET 1.0.0.2

CADImport .NET 7.2

Codejock Xtreme Suite Pro ActiveX 13.2.1

Combit List & Label v15

ComponentGo! CalendarGo! 6.3.3 for .NET

DBI Schedule Enterprise Control for .NET 3.0.0.2

DBI Solutions Schedule for COM 9.0

DBI Studio Controls for COM datecode 28.09.2009

DevComponents DotNetBar 8.3.0.7

DevComponents DotNetBarWPF 5.3.0.2

DevComponents TreeGX 2.2.0.7

Divelements Products

DTK Software Automatic Number Plate Recognition (ANPR) SDK 1.1.33

Dundas Chart For Windows Forms Enterprise Edition 7.0.0.1784 for VS2008

DWGdirect.NET 3.2.0

EVOVA ActiveX

FaceSDK 2.0

FarPoint Input Pro for Windows Forms 1.0.16

Foxit Reader SDK ActiveX 3.0 Pro

GMSI.Unit Conversion Edit Box for NET 2.0-whoknows

Gobicode HTMLLabel 1.06

Greatis Form Designer .Net 2.7 ( for .Net 2.0-3.5)

Infragistics NetAdvantage Windows Forms 2009.2

Infragistics NetAdvantage WPF 2009.2

Janus WinForms 3.5.102

Kaed KDTele Tools 4.0.31

Keyoti RapidSpell Desktop .NET 4.6.0

Korzh EasyQuery.NET 2.5

Krypton Suite 4.1.1

LabDevTools WinForms Suite 1.91 (.Net 2.0 VS2008)

Lidor Systems IntegralUI Studio 2009 Vol1

LogicNP Shell MegaPack 2009.592202

MindFusion Diagramming .NET 5.3.3.27237

MindFusion Planner .NET 5.0.0.16706

Mitov Products

Namtuk My Command Button for .NET 1.14

Namtuk My Frame Panel for .NET 2.12

Namtuk My Screen Capture for .NET 1.02

NumediaSoft NMS DVD Burning SDK for .NET Build 1007

NumediaSoft NMS DVD Burning SDK for ActiveX 1.014

PrimoBurner 3.0.3 for .NET

PureComponents Ultimate Suite 2009.2.1110

SkinFeature for ActiveX 1.3

SkinFeature Toolkit.Net 1.2

Softgroup .Net Products

Software Siglo XXI ImageZoom 2.1

SpiceLogic .NET Win HTML Editor Control 4.0.0.38

SpringSys FormShaper for .NET 2.0.20092.29

Stimulsoft Reports.Net 2009.3

Sub Systems TE Edit Control 17.0.2.1

Tee Chart .Net 3.2.2763.26084

Teebo ActiveX Pack

Telerik RadControls for WinForms Q3 2009 SP1

Telerik RadControls for WPF Q3 2009 SP1

Teroid Software Products

TraySoft AddTapi for .NET 2.1

Un4seen Developments Bass .Net 2.4.5.4

VIBlend SuperControls 3.3

VideoCap Pro Video Capture ActiveX SDK 4.01

Viscom Products

VTapi ActiveX 1.0.0.1

X-Component MAC-UI Suite 2007.11


 

به همراه

Infragistics NetAdvantage ICONS Software and Computing

Community Server 2008 Sources 4.0.30417.1769 SDK